TOP VIEW
Original Kawishiwi;  Model in 12 foot Glass Case